Upoznajte makedonoide, prve bele ljude na Zemlji

View Gallery
2 Photos
Upoznajte makedonoide, prve bele ljude na Zemlji
Alexander-The-Great-3

Upoznajte makedonoide, prve bele ljude na Zemlji
Alexander-The-Great

Pre nekoliko nedelja, jedan srpski medij preuzeo je od britkog satiričnog portala iz Hrvatske, News Bar-a, stari članak iz aprila 2012, nadenuo mu besmislen naslov — “ZAGREB U PANICI: naučno potvrđeno da su Hrvati potomci Srba!” — i tekst u celosti objavio kao činjenicu. Neko je zatim preveo članak na engleski i prosledio ga dalje “pro-srpskim” blogovima u SAD-u, a priča još uvek raspiruje strastvenu debatu po opskurnim forumima širom Interneta.

Naravno, Srbija nije jedina zemlja u regionu u kojoj ljudi ozbiljno shvataju ekstremne pseudonaučne tvrdnje o svom pra-poreklu. Makedonija je, na primer, plodno tle za sulude ideje koje čak nadilaze svaku satiru. Svetski makedonski kongres je “ultranacionalistička NVO”, koja je toliko sumanuta da praktično predstavlja sajentologiju među nacionalizmima. Grupa sebe opisuje kao “svetski parlament” Makedonaca. Snimak sa jednog od njihovih kongresa otkriva nam atmosferu sličnu onoj koju viđamo u kultovima opsednutim NLO-zaverom i krajem sveta.

Prema Svetskom makedonskom kongresu, istina je sledeće: Makedonci su najstariji narod na planeti Zemlji i pripadaju posebnoj rasi koja se zove makedonoidi. Pored makedonoida, na svetu postoje još samo dve rasne skupine, mongoloidi i negroidi. Makedonoidi su “praoci bele rase”, što znači da svi beli ljudi na svetu potiču iz BJRM. Grci su pokrenuli dugotrajan genocid protiv pokolenja makedonida, koji traje i dan-danas. Svaki put kada u Grčkoj prirodnom smrću premine osoba čije ime makar samo podseća na makedonsko, lider grupe, Todor Petrov, to proglasi “pozivom na rat”. Ah da, a Bugari ne postoje. I taman kad ste pomislili da su balkanske definicije ratnih i drugih zločina nategnute do apsurdnosti, gospo’n Petrov proglašava da čak i svaka diskusija o makedonsko-grčkom sporu u vezi sa nazivom zemlje, predstavlja zločin protiv čovečnosti. Kada bi gospo’n Petrov vladao svetom, mnoge dobronamerne eurokrate bi bile bačene u Hag da trunu i igraju stoni tenis sa Vojislavom Šešeljem do kraja večnosti.

Da stvar bude gora, smatra se da Svetski makedonski kongres održava bliske veze sa strankom makedonskog premijera Nikole Gruevskog, VMRO-DPMNE (ista stranka koja je nad glavnim gradom ovaplotila projekat arhitektonskog terora pod nazivom “Skoplje 2014”). Kako su to opisali Zdravko Saveski i Artan Sadiku, naučni istraživači iz Skoplja, “ideje, stremljenja, pretpostavke i vrednosti radikalne desnice, koje su u drugim zemljama uglavnom na margini javnosti ili su iz nje potpuno izopšteni, u Makedoniji dobijaju svoje mesto u konvencionalnim medijima i u javnosti”.

Ako zaista želite da osetite ceo trip Svetskog makedonskog kongresa, bacite pogled na njihov fašistički devetominutni kratki film “Makedonska molitva”, koji se pre par godina redovno prikazivao na makedonskoj državnoj televiziji. Pružiće vam mnogo korisnih informacija o rasnim podelama u svetu (citat direktno od boga: “Vašu Majku sam naselio sa tri rase: bela — makedonoidi; žuta — mongoloidi; i crna — negroidi. Svi ostali su — mulati”), kao i o očekivanom silasku boga na Zemlju (Makedoniju) koji će vrlo uskoro otvoriti grob Aleksandra Velikog i “svedočiti istinu” o božanskoj nadmoći prvih belih ljudi, makedonoida.

Liked it? Take a second to support Balkanist on Patreon!
Lily Lynch

Lily is co-founder and editor-in-chief of Balkanist Magazine. She lives in Belgrade, Serbia. https://www.instagram.com/lynch.lily/